Νομική Προστασία

Οι νόμοι και οι διατάξεις που σχετίζονται με την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητα είναι πολύπλοκοι. Το δίκαιό σας βρίσκεται συνεχώς σε κίνδυνο. Ακόμη και αν δικαιωθείτε, συχνά θα πρέπει να ακολουθήσετε χρονοβόρες διαδικασίες που δεν κοστίζουν μόνο χρόνο αλλά και πολλά χρήματα, γιατί οι δίκες είναι και αβέβαιες και δαπανηρές. Δικηγόροι, πραγματογνώμονες και δικαστικά έξοδα πρέπει να πληρωθούν. Κανένας δεν εργάζεται σήμερα δωρεάν. Όλα αυτά τα έξοδα και την φροντίδα μπορείτε να τα αφήσετε στον Εξειδικευμένο Ασφαλιστή Νομικής Προστασίας αγοράζοντας Ασφάλεια Νομική Προστασία Επιχειρήσεων.

Τι καλύπτει;

Η Ασφάλεια Νομική Προστασία Επιχειρήσεων πληρώνει για εσάς:

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου της επιλογής σας.
 • Τα δικαστικά έξοδα.
 • Τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων.
 • Τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών.
 • Τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων.
 • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

 

Ποιον Καλύπτει ;

Η Ασφάλεια Νομική Προστασία Επιχειρήσεων καλύπτει εσάς με την ιδιότητά σας σαν επιτηδευματία ή ελεύθερου επαγγελματία, την εταιρεία, για την επαγγελματική δραστηριότητα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.

 • Τα μέλη της οικογενείας που ασχολούνται στην επιχείρηση.
 • Τους υπαλλήλους, εργάτες κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

 

Πότε σας προστατεύει;

Η Ασφάλεια Νομική Προστασία Επιχειρήσεων σας προστατεύει:

 • Νομική Προστασία Αποζημιώσεως Όταν θελήσετε εσείς, τα μέλη της οικογενείας που ασχολούνται στην επιχείρησή σας, ή οι συνεργάτες σας, να διεκδικήσετε αποζημίωση από τον υπαίτιο τρίτο ή την ασφαλιστική του εταιρεία για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που σας προκάλεσε.
 • Ποινική Νομική Προστασία Όταν εσείς ή οι συνεργάτες σας, πρέπει να υπερασπίσετε τον εαυτό σας σε ποινικά δικαστήρια, για απόκρουση κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ’ αμελείας ποινικών, αστυνομικών, υγειονομικών παραβάσεων.
 • Νομική Προστασία Εργατικών Διαφορών Όταν προκύψουν διαφορές με τους υπαλλήλους, εργάτες, τεχνίτες σας που αναφέρονται στην απόκρουση ή διεκδίκηση απαιτήσεων π.χ υπερωρίες, άδειες, καταγγελίες συμβάσεως, αποζημιώσεις κ.ο.κ.
 • Νομική προστασία Επαγγελματικής Στέγης
 • Όταν προκύψουν διαφορές με τον ιδιοκτήτη του οικήματος.
 • Νομική Προστασία Ασφαλιστικών Ταμείων
 • Όταν προκύψουν διαφορές με το ασφαλιστικό σας ταμείο ενώπιον των Ελληνικών δικαστηρίων.
 • Νομική Προστασία Συμβουλών
 • Όταν χρειάζεται η συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις οικογενειακού, κληρονομικού και φορολογικού δικαίου.
 • Νομική Προστασία Διαφορών εξ’ ιδίων ασφαλιστηρίων
 • Όταν έχετε διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν την ασφαλισμένη επιχείρηση π.χ πυρός, κλοπής, σεισμού κ.τ.λ.
 • Νομική Προστασία Ενοχικών Συμβάσεων Καλύπτονται οι διαφορές από ενοχικές συμβάσεις (απλήρωτα γραμμάτια, τιμολόγια, ακάλυπτες επιταγές, αλληλόχρεους λογαριασμούς, υπαναχωρήσεις προμηθευτών ή πελατών κ.τ.λ)
 • Νομική Προστασία Φορτηγών –Λεωφορείων – Ταξί Για περιπτώσεις που ανάγονται στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως υπέρβαρα, άρνηση καταβολής κομίστρου, διαφορές κατά την φορτοεκφόρτωση κ.ο.κ

 

Ενδεικτικές Περιπτώσεις

 • Ασκείται ποινική δίωξη εναντίον σας για εξ’ αμελείας τραυματισμό ή θάνατο και αφορά την ασφαλισμένη δραστηριότητα.
 • Ασκείται ποινική δίωξη εναντίον σας για αγορανομικές παραβάσεις: υπερβολική αύξηση τιμής, ελλιποβαρή πώληση προϊόντων, έλλειψη πινακίδων κ.ο.κ.
 • Ασκείται ποινική δίωξη εναντίον σας για υγειονομικές και αστυνομικές παραβάσεις:ακατάλληλα ή επικίνδυνα προϊόντα, διατάραξη κοινής ησυχίας, καθίσματα στο πεζοδρόμιο, χρήση ηχητικών οργάνων, λειτουργία μετά την επιτρεπόμενη ώρα, ρύπανση περιβάλλοντος κ.ο.κ.
 • Απολύετε έναν συνεργάτη σας για επανειλημμένες καθυστερήσεις, αυτός προσφεύγει στα δικαστήρια.
 • Μετά από εργατικό ατύχημα ενός συνεργάτη σας, κατηγορείστε στο ποινικό δικαστήριο για τραυματισμό εξ’ αμελείας.
 • Απολυόμενος συνεργάτης σας δεν εισπράττει την αποζημίωση και προσφεύγει στα δικαστήρια.
 • Υπάλληλος σας αποχωρεί από την εργασία σας χωρίς να επιστρέψει το δάνειο.
 • Υπάλληλός σας διεκδικεί δικαστικώς υπερωρίες.
 • Φορτηγό καταστρέφει την τέντα ή την βιτρίνα του καταστήματός σας.
 • Ανταγωνιστής δυσφημίζει την ποιότητα των προϊόντων σας.
 • Εγείρεται αγωγή εναντίον του λογιστή σας για οικονομικές ατασθαλίες.
 • Η επιχείρησή σας καταγγέλλεται στο ΙΚΑ από υπάλληλο για μη επικόλληση ενσήμων.
 • Περιπτώσεις από εκμετάλλευση οχήματος: υπέρβαρο, μη τήρηση βιβλίου δρομολογίων, παραβίαση ταχογράφου, αποστολή εμπορευμάτων χωρίς δελτίο αποστολής, άρνηση καταβολής κομίστρου, άρνηση μισθώσεως, πολλαπλή μίσθωση, διαφορές με οδηγούς, επιλογή πελάτη, υπεράριθμων επιβατών κ.ο.κ

 

Πόσο Κοστίζει;

Το κόστος της ασφάλειας νομικής προστασίας είναι ανάλογο με τη χρήση και την επικινδυνότητα της ασφαλιζόμενης επιχειρήσεως και τον αριθμό των εργαζομένων.

Πάρτε τώρα προσφορά